PROJEKTY WIELOBRANŻOWE:

Projektujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Wykonujemy projekty architektoniczne nowoczesnych i energooszczędnych domów, obiektów.
Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie projektowania:

 • domy jednorodzinne, wielorodzinne,
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowe
 • obiekty magazynowo-produkcyjne
 • rozbudowy, nadbudowy, adaptacje
 • wizualizacje 3D
 • adaptacje projektów typowych
 • projekty nadbudowy, przebudowy, rozbudowy , inwentaryzacji budynków

Ponadto oferujemy:

 • wizualizacje architektoniczne do projektu
 • inwentaryzacje

Na zlecenie klientów indywidualnych, biznesowych, instytucji państwowych:

 • realizujemy proejkty koncepcyjne na podstawie wytycznych inwestora, Mpzp i innych dokumentów, przygotowujemy pełną analizę planowanej inwestycji,
 • realizujemy projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach i specjalnościach wraz z uzgodnieniami rzeczoznawców oraz opiniami,
 • pomagamy w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, uzyskujemy niezbędne formalności w imieniu Inwestora konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 • analiza zapisów i wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy
 • opracowanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy
 • pozyskiwanie w imieniu Inwestora warunków przyłączeń do sieci zewnętrznych
 • przy projektach przejmujemy odpowiedzialność za proces uzgodnieniowy

DORADZTWO W ZAKRESIE PROCESU BUDOWLANEGO:

 • pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących procesu budowlanego,
 • analiza zapisów i wymagań MPZP, WZ (Warunków Zabudowy),
 • pozyskanie w imieniu Inwestora warunków przyłączeń do sieci zewnętrznych
 • określenie wytycznych projektowych
 • opracowanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy

BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE:

Projektowanie budynków wydajnych energetycznie z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii oraz nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY DZIAŁKI:

Ocena możliwości zabudowy działki budowlanej, uwzględniająca przepisy, decyzję o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowania lokalne.

PROJEKTY KONCEPCYJNE, BUDOWLANE, WYKONAWCZE:

Przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej dla wszystkich faz projektu.

REPREZENTACJA INWESTORA:

Pełne reprezentowanie Inwestora przed Urzędami, załatwianie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszeniem lub innych procedur.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ:

Wykonujemy również projekty wnętrz prywatnych i komercyjnych.
Praca nad projektem wnętrz składa się z projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego.

PROJEKT KONCEPCYJNY:
zakres prac:

 • opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczenia
 • wizualizacje architektoniczne
 • propozycja materiałów wykończeniowych (opracowanie dwóch koncepcji do wyboru)
 • inwentaryzacja istniejącego obiektu, pomieszczeń.

PROJEKT WYKONAWCZY:
to, opracowanie szczegółowych rysunków technicznych w oparciu o projekt koncepcyjny.
zakres prac:

 • projekt ewentualnych zmian w zakresie ścian projektowanych, wyburzanych
 • dobór materiałów wykończeniowych tj: tapety, farby, oprawy oświetleniowe itp.
 • projekt sufitów
 • projekt podłóg
 • projekt mebli lub dobór mebli gotowych
 • projekty pozostałych branż w zakresie instalacji: elektrycznej, wod-kan, klimatyzacji, wentylacji.
 • przygotowanie zestawień oraz kosztorysu.